כפר הסטודנטים הדר הכרמל הינה תכנית מלגות המשלבת עשיה חברתית, תחושת משמעות והנאה.
לפרטים ניתן לפנות גם במייל office@studentsvillage.org
כפר הסטודנטים הדר הכרמל חיפה

פרוייקטים

 

במסגרת פעילות הכפר, משובצים חברי הכפר לפרוייקטים שונים בשכונה בהיקף של 4 או 8 שעות שבועיות. מי שעושה מלגה מלאה משובץ על פי רוב לשני פרוייקטים, כל אחד 4 שעות שבועיות.

 

כל הסטודנטים שפועלים בהיקף של חצי מלגה משובצים לאחד מהפרוייקטים הבאים, הפועלים בשיתוף עם פר"ח : מרכז הנוער, בית הצעירים, חונכות אישית, החצר הנשית.

חברי כפר הפועלים בהיקף של 8 שעות שבועיות, יכולים לבחור לפרוייקט נוסף מתוך הרשימה הבאה: ליווי קשישים, גן הדר, מועדוניות רווחה, תתעסקו איתנו והמרכז לייעוץ אדריכלי.

***חשוב – הפרוייקטים משתנים משנה לשנה, המידע באתר הוא על פרוייקטים בהם חברי הכפר פועלים בשנת הפעילות הנכחית.