כפר הסטודנטים הדר הכרמל הינה תכנית מלגות המשלבת עשיה חברתית, תחושת משמעות והנאה.
לפרטים ניתן לפנות גם במייל office@studentsvillage.org
כפר הסטודנטים הדר הכרמל חיפה

כללי רישום וציטוט מקורות

כללי הציטוט שלהלן מתייחסים לסיעוד ולמדעי החברה ומתבססים על סגנוןכתיבה והציטוט של ה APA) American Psychological Association) מהד' שישית:

עיתון יומי

מבנה הפריט: 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה, יום בחודש, חודש). שם המאמר. שם העיתון, עמוד/ים.

דוגמאות:

 קים, ח' (1996, 17 דצמבר). פונדמנטליזם חברתי עכשיו. הארץ , ב1.

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic & social status. The Washington Post, pp. A1, A4.

 הערה:

יש עיתונים שכוללים מספר חלקים נפרדים, וכל חלק זוכה למספור עמודים נפרד. אם מצוין, למשל, שהמאמר התפרסם בעמודים ב1, יש לפנות לעמוד הראשון של החלק השני.

עיתון באנגלית: A4, למשל, מפנה לעמוד הרביעי בחלק הראשון של העיתון.

מקורות אלקטרוניים

אין לכתוב כתובת אתר בלבד בתור מקור!

  •  חדש למהדורה 6: במידה ויש לפריט  מספר מזהה דיגיטלי (DOI =  Digital Object Identifier ) יש לרשום זאת בסוף הפריט, בשורה חדשה ללא נקודה בסוף. (דוגמא בהמשך).

  • מקור מהאינטרנט חייב לכלול לפחות את המרכיבים הבאים: כותרת של הפריט או תיאור, נתונים קיימים של הפריט ותאריך שליפת המידע מן האינטרנט וכתובתו של הפריט.
  • יש לכוון את הקוראים קרוב ככל שניתן למידע שצוטט – כשניתן, עדיף לכוון למקור עצמו ולא לדף בית של האתר או תפריט.

מאמר מעיתונות אלקטרונית מהאינטרנט המבוסס על מקור מודפס

אם מדובר במאמר הקיים גם בכתב עת מודפס וגם בכתב עת מקוון (Online) יש לציין לאחר שם המאמר שמדובר בגרסה אלקטרונית.

דוגמא:

Cohen, B. (2000). Interest and learning from text. [Electronic version]. Scientific Studies of Reading, 5, 115-120.

מאמר מתוך כתב עת שמופיע רק באינטרנט

1. אם אין DOI יש להוסיף את תאריך דליית המידע והכתובת. בלעז המונח הוא  retrieved, בעברית – נדלה.

2. יש להשתמש בנתוני הפרסום המלאים שמופיעים במאמר.

3. אין להוסיף את מספרי העמודים.

דוגמא:

Cogen, Z. (2004, March 7). Critical Thinking. Holistic Nursing, 3. Retrieved June, 15, 2006,from http://journals.apa.org/HolisticNursing/volume3/pre0030001a.html.    

דוגמא למאמר מכתב עת שמופיע גם בגרסה אלקטרונית (DOI):

Booth, S. H., Booth, A., & Falzon, L. J. (2003). The need for information and research skills training to support evidence-based social care: a literature review and survey. Learning in Health and Social Care, 2(4), 191-201. doi: 10.1046/j.1473-6861.2003.00054.x

כתבה או מאמר מתוך אתר

יש לציין את כל הפרטים הידועים על הכתבה ולציין את תאריך החיבור (אם ידוע) ואת תאריך דליית הכתבה.

הערת העורכת: לפי ההנחיות של ה APA, יש צורך לציין תאריך הדלייה המקור רק במידה ומדובר במקור שמשתנה באופן דינאמי. הדוגמא שהם מציינים לכך היא של אתר וויקיפדיה. עם זאת, יש לקחת בחשבון שהרבה מאד אתרים הם דינאמיים, המכניסים ומוציאים כתבות (או שמזיזים לתוך ארכיון לאחר פרק זמן ובכך משנים את נתוני הגישה לכתבה). דעתי האישית היא שעדיף להכניס תאריך דלייה בכל מקרה אך זו דעתי הפרטית! (ח.צ.)

דוגמאות:

עיני, ל .(15/03/09) 'כשהגשם יורד: דיכאון חורף. נדלה ב 24.6.09 מתוך http://doctors.co.il/ar/8041

יוגב, א' (א.ת.).  על הקשר בין קידום אתרים והחלפת קישורים, נדלה ב 2.12.2006 מתוך    http://www.avitalyogev.com/‏‏link_exchange.asp

המשרד לאיכות הסביבה (2003). זבוב החול. נדלה ב 1.2.2004 מתוך  http://www.environment.gov.il

דוגמא:

The DISCERN Project 1996-7 (n.d.). Retrieved May 17, 2003, from: http://www.discern.org.uk/original_discern_project.php

עותק אלקטרוני של מאמר מתוך מאגר מידע
יש לרשום את פרטי המאמר במלואם ולהוסיף את תאריך הדלייה וכן את שם המאגר ממנו נדלה.

דוגמא:

Kumrow, D. (2007). Evidence-Based Strategies of Graduate Students to Achieve Success in a Hybrid Web-Based Course. Journal of Nursing Education, 46, 3. Retrieved 16/3/2007, from Proquest Database.

ספר אלקטרוני – ebook

יש לרשום את פרטי הספר כרגיל לציטוט ספר ולציין את כתבות האתר  או את ה DOI.

 דוגמא:

Hunt, D.M. (2007). Influenza. In: Microbiology and Immunology On-line, Hunt, R.C. editor.

     http://pathmicro.med.sc.edu/mhunt/flu.htm.  University of South Carolina School of Medicine.

איך מאזכרים מקור אלקטרוני כשחסר פרט כלשהו?
פרט חסר: אזכור בתוך הטקסט רישום פריט ברשימת מקורות
שם מחבר (כותרת הפריט, שנה):

(טיפים להורדת כולסטרול, 2012)

(Plagiarism in Academia, 2009)  

יש לרשום את הכותרת במקום שם המחבר ולאחר מכן את שאר הפרטים.טיפים להורדת כולסטרול (2012). נדלה ב 21.6.2012 מ: /טיפים_להורדת_כולסטרול/http://www.infomed.co.il/article-1858

Plagiarism in Academia (2009). Retrieved 12/3/2010 from: Http//TAU.ac.il/muse/Plagiarism.

תאריך (שם מחבר, א.ת.) יש לרשום א.ת. (אין תאריך) במקום השנה.

גדעוני, ר' (א.ת.). מי מפחד מכתיבת שטויות? נדלה ב 2.3.2011 מ:Http:BSU.ac.il/students/writingBS

כותרת (מחבר, שנה) יש לרשום תיאור הכתבה במקום הכותרת, אך בתוך סוגריים מרובעים:גדעוני, ר' (2009). [קשיים בכתיבת עבודות סוף שנה]. נדלה ב 2.3.2011 מ:Http://BSU.ac.il/students/writingBS
שם מחבר וכותרת ([תיאור הפריט], שנה)([קשיים בכתיבת עבודות סוף שנה], 2009) יש לרשום תיאור הכתבה במקום מחבר, בתוך סוגריים מרובעים:[קשיים בכתיבת עבודות סוף שנה] (2009). נדלה ב 2.3.2011 מ:Http://BSU.ac.il/students/writingBS
שם מחבר, שנה וכותרת ([תיאור פריט], א.ת.)([קשיים בכתיבת עבודות סוף שנה], א.ת.) יש לרשום תיאור הכתבה במקום מחבר, בתוך סוגריים מרובעים וא.ת. במקום השנה:[קשיים בכתיבת עבודות סוף שנה] (א.ת.). נדלה ב 2.3.2011 מ:Http://BSU.ac.il/students/writingBS

הערה חשובה: על אף שסיפקתי את הפתרון המקובל למצבים בהם חסר פרט הדרוש לרישום המקור (כפי שקורה לעתים קרובות במקורות מהאינטרנט), עדיין כדאי להפעיל שיקול דעת לגבי מהימנות המקור מבחינה אקדמית. קחו בחשבון שככל שיש פחות פרטים מזהים, המקור מאבד ממהימנותו ולכן אולי כדאי בכלל להימנע משימוש בו כשמדובר בטקסט ברשמה אקדמית (ח.צ.).