כפר הסטודנטים הדר הכרמל הינה תכנית מלגות המשלבת עשיה חברתית, תחושת משמעות והנאה.
לפרטים ניתן לפנות גם במייל office@studentsvillage.org
כפר הסטודנטים הדר הכרמל חיפה

ביבליוגרפיות שונות

ביבליוגרפיה מאוסף ספריית יונס וסוראיה נזריאן באוניברסיטת חיפה:

הדר הכרמל. שטרן, שמעון (גיאוגרף). אריאל , ז' (37-39): 212-215, 1985 – XG.A17

חידוש רחובות שכונת הדר הכרמל וגן בנימין בחיפה.  אדריכלות נוף. 29: 15-17, 2008 – XN.A117

הדר הכרמל – מרכז החיים היהודיים בחיפה. שטרן, שמעון (גיאוגרף). חיפה בהתפתחותה, 1918-1948 (קבץ): ירושלים, יד יצחק בן-צבי, המחלקה לחינוך והדרכה, 1989 , 38-46 – DS110.H28H2626

הדר הכרמל – לבה של חיפה העברית (מסלול סיור). בן-ארצי, יוסי. חיפה בהתפתחותה, 1918-1948 (קבץ): ירושלים, יד יצחק בן-צבי, המחלקה לחינוך והדרכה, 1989 , 251-262 – DS110.H28H2626

הדר הכרמל – תמונה קצרה. אדריכלית שניאור, מלכה. פרספקטיבה: כתב-עת לאדריכלות , 7: 15, 2000 – XN.A475

בנייני הארכיטקט אלכסנדר ברוולד בשכונת הדר הכרמל בחיפה. לירן, אלי. אתרים , 37: 2007 – XG.A1795

בחינת ההשפעה של סגירת גשר הגיבורים על תפקוד המע"ר של הדר-הכרמל בחיפה. פדורוביץ, ירון וגור, יהודה (ד"ר לתחבורה). תנועה ותחבורה , 10: 29-32, 1986 – XH.A577

ועד הקהילה העברית בחיפה ומקומו בהתפתחות הקהילה העברית בעיר. קדרון, ענת. אופקים בגיאוגרפיה , 73-74: 97-114, 2009 – XG.A15

הדר הכרמל – תרבות עברית. לינדר-ירקוני, שולי. מטילים, מסע אחר , אפריל 2001, 20-21 – XG.A38713

יהוד חיפה בתקופת המנדט הבריטי: הממד המוניציפלי. גורן, תמיר (היסטוריון). אופקים בגיאוגרפיה , 73-74: 77-96, 2009 – XG.A15

מתערבים במרחב: אקטיביזם עירוני כהשראה למתכנן – שכונת הדר בחיפה. באום, עדי. אדריכלות נוף , 44: 28-29, 2012 – XN.A117

התנהגות צרכנית של הולכי רגל במע"ר הדר, חיפה. קלימן, סרג'יו. עתון הפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים , 3: 9, 1991 – XN.A47

פרוייקט קשישים (באזור הדר-הכרמל העליון בתקופה 1.1.1980 עד 31.12.1980). רידזינסקי, בת שבע ושפירא, צירקה ווולף, חנה. האחות בישראל: רבעון הסתדרות האחיות והאחים בישראל , 117: 16-20, 1982 – XQ.A116

החברה היהודית בחיפה שלהי 1947. קדרון, ענת. חיפה בתש"ח – 1948, אסופת מאמרים – 60 שנה למדינת ישראל (קבץ): חיפה, עיריית חיפה, 20-26, 2008 – DS126.99.H3H35

טנגו בתכנון בשיתוף הקהילה – מי מוביל את מי? סירקיס, ארנה ובן שלום, בארי. אדריכלות נוף , 49: 33, 2013 – XN.A117

כיצד הצלנו את הבית ברח' טבריה 15 בהדר הכרמל? שקד-ניקומורוב, צילי. אתרים , 33: 2006 – XG.A1795

מקום שמור. מלמד, רן. ארץ וטבע: המגזין הגיאוגרפי הישראלי , ינואר-פברואר 2001, 72 – XG.A179

היישוב היהודי בעיר התחתית בתקופת המנדט. גורן, תמיר (היסטוריון). חיפה: ביטאון העמותה לתולדות חיפה , 3: 19-24, 2005 – XD.A245

מודל להערכה כמותית של פרוייקטים בעלי ערך ציבורי (חקר אירוע: בנין הטכניון בהדר – מול בנין אמדו בקריה בנווה שאנן). דודוביץ-מרטון, רונית ויואלי, ארנה. תכנון סביבתי: רבעון האיגוד לתכנון סביבתי , 36: 33-45, 1987 – XH.A5685

חיפה מתכננת את העתיד. כוכבי, שרה. מבנים , 267: 24-30, 2007 – XN.A3743

מגדל הנביאים. תוי , 24: 36-38, 1987 – XN.A56

ביוגרפיה של שכונה lt;מאמר ביקורתgt; גורן, תמיר (היסטוריון). קתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה , 133: 161-164, 2009 – XD.A56

וינה בהדר הכרמל: על "האסכולה הווינאית" באדריכלות הסגנון הבינלאומי בחיפה. פיינהולץ, צפריר. אתרים , 52: 10-11, 2013 – XG.A1795

ביבליוגרפיה מאוסף ספריות הטכניון:

הדרי אריאל (1994): ניתוח השינויים במאפייני הנוסעים ודפוסי הנסיעות בכרמלית בשנים 1974-1993, וההשלכות לגבי כדאיות הפעלתה.

פרנקל חן (2010): פחד מפשיעה בקרב נשים מקבוצות תרבותיות שונות בסביבה העירונית בישראל: חקר אירוע בשכונת הדר הכרמל בחיפה.

קלימן סרג'יו (1990): התנהגות צרכנית של הולכי רגל במע"ר הדר, חיפה.

שובי הרצברג חניתה (1998): תפקידם של מהגרים/עולים בהתחדשות שכונות עירוניות : חקרי אירוע של הדר הכרמל ונווה דוד בעיר חיפה.

אברהם גלי (2000): השפעת אמצעי בקרת תחבורה על מיקומם של שירותים עיסקיים במרכז העסקים הראשי (מע"ר) בעיר: חקר אירוע: מע"ר חיפה – הדר.

אמיר סמדר (1992): התחדשות מגורים בהדר הכרמל, חיפה : ניתוח דמוגרפי-חברתי של תרומת עולי בריה"מ.

אהרונוביץ' חיים (1958) הדר הכרמל: מסכת עמל ויצירה של דור מיסדים ובונים, הוצאת ועד הדר הכרמל, חיפה.

סוסנובסקי סילבינה (2001) סקר איכויות לשימור בהדר הכרמל, הוכן עבור עיריית חיפה.

מן אמיר, שנער עמי (2003), תכנית להתחדשות הדר הכרמל , הוכן עבור עיריית חיפה.

שטרן שמעון, (1989), הדר הכרמל- מרכז החיים היהודיים בחיפה, בעריכת נאור מרדכי. ובן- ארצי יוסי, חיפה בהתפתחותה 1918-1948, עמ' 27-37, סידרת עידן, הוצאת יד בן צבי.

כרמל אלכס (1989), חיפה בסוף התקופה העות'מאנית, בעריכת נאור מרדכי. ובן- ארצי יוסי, חיפה בהתפתחותה 1918-1948, עמ' 2-19, סידרת עידן, הוצאת יד בן צבי.

בן-ארצי יוסי (1989), ייחודה של חיפה והתפתחותה בתקופת המנדט, בעריכת נאור מרדכי. ובן- ארצי יוסי, חיפה בהתפתחותה 1918-1948, עמ' 27-37, סידרת עידן, הוצאת יד בן צבי.

סיוון-גייסט יעל ,(2007) תפקיד "השחקנים" השונים בתהליכי התחדשות עירונית: לב העיר בתלאביב והדר הכרמל בחיפה, חיבור על מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר מגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזורים, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.

אמיר סמדר וכרמון נעמי ( 1993 ) עולים חדשים במרכז העיר הישן- תחנת מעבר או התחדשות עירונית? בדיקה בהדר הכרמל, חיפה. המרכז לחקר העיר והאזור.

ביבליוגרפיה מערך הדר הכרמל בויקיפדיה: 

שמעון שטרן, התפתחות המערך העירוני של חיפה בשנים 1918–1947, עבודת דוקטורט שהוגשה לסנאט האוניברסיטה העברית, 1974.

שמעון שטרן, "הדר הכרמל – מרכז החיים היהודיים בחיפה", חיפה בהתפתחותה, 1918–1948.

חיים אהרנוביץ, הדר הכרמל – מסכת עמל ויצירה של דור המיסדים, בהוצאת "ועד הדר הכרמל בחיפה", 1958, עמ' 23, 28, 33, 48, 72, 76.

ענת קדרון, החברה היהודית בחיפה ערב ה-29 בנובמבר 1947.

גילברט הרברט וסילבינה סוסנובסקי, "התפתחותה של חיפה 1918–1948", חיפה בהתפתחותה, 1918–1948, הוצאת יד יצחק בן-צבי, בעריכת מרדכי נאור ויוסי בן-ארצי, 1989, עמ' 55-54.

יוסי בן ארצי, להפוך מדבר לכרמל, הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, 2004, עמ' 197.

דב שידורסקי, גווילים נשרפים ואותיות פורחות: תולדותיהם של אוספי ספריות וספריות בארץ ישראל ונסיונות להצלת שרידיהם לאחר השואה, הוצאת מאגנס, 2008,‏ עמ' 24 ועמ' 118.

תמיר גורן, שיתוף בצל עימות: ערבים ויהודים בשלטון המקומי בחיפה בתקופת המנדט הבריטי, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2008.

אריה נשר, ממיסדי הדר הכרמל, הארץ, 3 ביולי 1959.

יוסי כץ, ‏אחוזת-בית הדר-הכרמל נחלת בנימין, באתר הספרייה הווירטואלית של מטח.